FTESË PËR NOMINIM - APLIKIM


NJOFTIM

Instituti ATOMI aktualisht nuk ka të hapur konkurs (ftesë për nominim - aplikim) për përzgjedhjen e atomistëve të rinj. Sapo të hapet konkursi, të gjitha palët e interesuara do të informohen për të gjitha detajet e nevojshme.POZIV ZA NOMINOVANJE – PRIJAVLJIVANJE


NJOFTIM

Instituti ATOMI aktualisht nuk ka të hapur konkurs (ftesë për nominim - aplikim) për përzgjedhjen e atomistëve të rinj. Sapo të hapet konkursi, të gjitha palët e interesuara do të informohen për të gjitha detajet e nevojshme.ADAY GÖSTERME – BAŞVURU ÇAĞRІSІ


NJOFTIM

Instituti ATOMI aktualisht nuk ka të hapur konkurs (ftesë për nominim - aplikim) për përzgjedhjen e atomistëve të rinj. Sapo të hapet konkursi, të gjitha palët e interesuara do të informohen për të gjitha detajet e nevojshme.