FTESË PËR NOMINIM - APLIKIM 2021


INFORMATË RRETH TESTIMIT NË KUADËR TË PROJEKTIT ATOMI

Të dashur nxënës që keni aplikuar në Projektin ATOMI,

Tashmë ka përfunduar faza e aplikimit-nominimit në kuadër të ciklit të njëmbëdhjetë të Projektit ATOMI.

Testimi i parë për të gjithë kandidatët do të organizohet gjatë muajit dhjetor 2021 dhe janar 2022. Për të qenë më e lehtë për kandidatët, testimin do ta organizojmë në shtatë regjionet e Kosovës: Prishtinë, Mitrovicë, Pejë, Gjakovë, Prizren, Ferizaj dhe Gjilan.

Testimi do të organizohet vetëm gjatë ditëve të fundjavës (ditët që nuk ka mësim), në mënyrë që nxënësit të mos pengohen në procesin e rregullt edukativo-arsimor. Të gjithë kandidatët do të kontaktohen përmes telefonit së paku 3 ditë para mbajtjes së testimit dhe do të informohen për detajet e testimit (vendi, data, dita, koha dhe grupi).

Me këtë rast, i informojmë të gjithë kandidatët që testi është test i inteligjencës dhe përbëhet vetëm nga kërkesa (detyra) logjike e nuk ka të bëj asgjë me dijet e njohuritë që nxënësit marrin nga shkolla apo përvoja.

Suksese të gjithëve!

Instituti ATOMI

POZIV ZA NOMINOVANJE – PRIJAVLJIVANJE 2021


INFORMATË RRETH TESTIMIT NË KUADËR TË PROJEKTIT ATOMI

Të dashur nxënës që keni aplikuar në Projektin ATOMI,

Tashmë ka përfunduar faza e aplikimit-nominimit në kuadër të ciklit të njëmbëdhjetë të Projektit ATOMI.

Testimi i parë për të gjithë kandidatët do të organizohet gjatë muajit dhjetor 2021 dhe janar 2022. Për të qenë më e lehtë për kandidatët, testimin do ta organizojmë në shtatë regjionet e Kosovës: Prishtinë, Mitrovicë, Pejë, Gjakovë, Prizren, Ferizaj dhe Gjilan.

Testimi do të organizohet vetëm gjatë ditëve të fundjavës (ditët që nuk ka mësim), në mënyrë që nxënësit të mos pengohen në procesin e rregullt edukativo-arsimor. Të gjithë kandidatët do të kontaktohen përmes telefonit së paku 3 ditë para mbajtjes së testimit dhe do të informohen për detajet e testimit (vendi, data, dita, koha dhe grupi).

Me këtë rast, i informojmë të gjithë kandidatët që testi është test i inteligjencës dhe përbëhet vetëm nga kërkesa (detyra) logjike e nuk ka të bëj asgjë me dijet e njohuritë që nxënësit marrin nga shkolla apo përvoja.

Suksese të gjithëve!

Instituti ATOMI

ADAY GÖSTERME – BAŞVURU ÇAĞRІSІ 2021


INFORMATË RRETH TESTIMIT NË KUADËR TË PROJEKTIT ATOMI

Të dashur nxënës që keni aplikuar në Projektin ATOMI,

Tashmë ka përfunduar faza e aplikimit-nominimit në kuadër të ciklit të njëmbëdhjetë të Projektit ATOMI.

Testimi i parë për të gjithë kandidatët do të organizohet gjatë muajit dhjetor 2021 dhe janar 2022. Për të qenë më e lehtë për kandidatët, testimin do ta organizojmë në shtatë regjionet e Kosovës: Prishtinë, Mitrovicë, Pejë, Gjakovë, Prizren, Ferizaj dhe Gjilan.

Testimi do të organizohet vetëm gjatë ditëve të fundjavës (ditët që nuk ka mësim), në mënyrë që nxënësit të mos pengohen në procesin e rregullt edukativo-arsimor. Të gjithë kandidatët do të kontaktohen përmes telefonit së paku 3 ditë para mbajtjes së testimit dhe do të informohen për detajet e testimit (vendi, data, dita, koha dhe grupi).

Me këtë rast, i informojmë të gjithë kandidatët që testi është test i inteligjencës dhe përbëhet vetëm nga kërkesa (detyra) logjike e nuk ka të bëj asgjë me dijet e njohuritë që nxënësit marrin nga shkolla apo përvoja.

Suksese të gjithëve!

Instituti ATOMI