REZULTATET E FAZËS SË TRETË TË TESTIMIT – PËRZGJEDHJA E ATOMISTËVE

REZULTATET E FAZËS SË TRETË TË TESTIMIT – PËRZGJEDHJA E ATOMISTËVETesti i tretë është test që administrohet në mënyrë individuale dhe përdoren nga Instituti ATOMI me qëllim të përzgjedhjes finale të kandidatëve, prandaj është test vendimtar për përzgjedhjen e finalistëve, përkatësisht për përzgjedhjen e atomistëve. Andaj, ashtu siç janë informuar të gjithë kandidatët me rastin e hyrjes në testin e tretë, vetëm kandidatët që kanë arritur 140 pikë e më shumë në testin e tretë përzgjidhen si atomistë nga Instituti ATOMI. Rrjedhimisht, të gjithë kandidatët që kanë arritur më pak se 140 pikë në testin e tretë nuk përzgjidhen si atomistë nga Instituti ATOMI.

Për të parë rezultatet e fazës së tretë të testimit, përkatësisht kandidatët që përzgjidhen dhe kandidatët që nuk përzgjidhen atomistë, shih (shkarko) tabelat në vazhdim:

- Kandidatët që përzgjidhen atomistë (shkarko këtu)

-Kandidatët që nuk përzgjidhen atomistë (shkarko këtu)SQARIME SHTESË

I lusim të gjithë atomistët e sapo-përzgjedhur që urgjentisht të na dërgojnë një e-mail në info@atomi-ks.org (duke shënuar në titull/subject emrin, mbiemrin dhe kodin e tyre), në mënyrë që t’u përcjellim disa informata dhe dokumente në lidhje me takimin e përbashkët me ta dhe me prindërit e tyre dhe në lidhje me aktivitetin e kampit veror që do të organizohen shumë shpejt.

I informojmë të gjithë kandidatët që në testin e tretë kanë arritur 130 pikë e më shumë (pavarësisht pse nuk janë përzgjedhur atomistë) që nëse janë të interesuar mund të bëhen anëtarë të Mensa International vetëm me referencë nga Instituti ATOMI (dëshmi të rezultatit të tyre në testin e tretë), pa iu nënshtruar testimeve të Mensës. Të interesuarit për këtë mund të lajmërohen për referencë te Instituti ATOMI pas datës 20 shtator 2017. Mensa është organizata më e madhe ndërkombëtare (me shtrirje në më shumë se 100 vende të botës) që merret me personat me inteligjencë superiore.

Nëse dikush ka nevojë për sqarime shtesë, atëherë na shkruani në e-mail (info@atomi-ks.org) ose na kontaktoni në telefon (045 460 320) gjatë ditëve të punës (e hënë - e premte) gjatë orarit të punës prej orës 10:00-15:00. Normalisht, ata që dëshirojnë takim me ne, mund të na kontaktojnë në telefon (045 460 320) dhe të caktojnë termin për të ardhur në zyrën tonë në Prishtinë.


Instituti ATOMI
Prishtinë, më
11 gusht 2017

REZULTATET E FAZËS SË DYTË TË TESTIMIT

REZULTATET E FAZËS SË DYTË TË TESTIMITAshtu siç janë informuar të gjithë kandidatët me rastin e hyrjes në testin e dytë, rangimi i kandidatëve pas testimit të dytë është bazuar në rezultatet e arritura nga kandidatët në të dy testet, por rangimi nuk është bërë në bazë të pikëve mesatare e as në bazë të mbledhjes së pikëve të të dy testeve. Kjo për faktin se dikush që arrin pikë shumë të larta apo maksimale në një test inteligjence, nuk e arrin atë rezultat rastësisht, por e arrit atë sepse e ka atë potencial. Ky parim vlen pavarësisht nëse i njëjti person arrit pikë më të ulëta në një test tjetër, meqë aty mund të interferojnë shumë faktorë, si: motivimi, interesimi, gjendja shëndetësore, gjendja emocionale, disponimi, etj.. Dhe pikërisht për këtë arsye ne ju kemi dhënë së paku dy mundësi për testim të gjithë kandidatëve.

Andaj, kriter vendimtar për këtë rangim janë pikët larta apo maksimale të arritura nga kandidatët në të dy testet, apo së paku në njërin nga testet. Më konkretisht:
- Kandidatët që kanë arritur pikë të rangut të parë (145) në testin e parë dhe pikë të rangut të parë (99) në testin e dytë – kualifikohet për fazën e tretë të testimit.
- Kandidatët që kanë arritur pikë të rangut të parë (145) në testin e parë dhe çfarëdo rezultati në testin e dytë – kualifikohet për fazën e tretë të testimit.
- Kandidatët që kanë arritur pikë të rangut të parë (99) në testin e dytë dhe çfarëdo rezultati në testin e parë – kualifikohet për fazën e tretë të testimit.
- Kandidatët që kanë arritur pikë të rangut të dytë (140) në testin e parë dhe pikë të rangut të dytë (98) në testin e dytë – kualifikohet për fazën e tretë të testimit.

Rrjedhimisht, kandidatët që nuk kanë arritur pikë të rangut të parë së paku në njërin nga testet (145 në testin e parë ose 99 në testin e dytë), apo së paku nuk kanë arritur pikë të rangut të dytë në të dy testet (140 në testin e parë dhe 98 në testin e dytë), nuk kualifikohen për faza të mëtutjeshme.

Për të parë rezultatet e fazës së dytë të testimit, shih (shkarko) tabelat në vazhdim:

- Kandidatët që kualifikohen për fazën e tretë të testimit (shkarko këtu)

- Kandidatët që nuk kualifikohen për fazën e tretë të testimit (shkarko këtu)


SQARIME SHTESË

Kandidatët që janë kualifikuar për fazën e tretë të testimit do të kontaktohen personalisht përmes telefonit gjatë muajit korrik dhe gusht, me ç’rast do të informohen në detaje rreth ditës, datës dhe kohës së testimit të tretë. Meqë është koha e pushimeve verore, do të mundohemi që për secilin kandidat që është kualifikuar për fazën e tretë të testimit ta përshtatim orarin e testimit të tretë.

Testimi i tretë do të jetë individual dhe do të mbahet në Prishtinë, në lokalet e Institutit ATOMI, në objektin e Gjimnazit Matematik, Rr. Tahir Zajmi, Kalabri (aty ku është mbajtur testimi i dytë). Për detajet e adresës shiko ose shkarko hartën në linkun në vijim: www.atomi-ks.org/kontakti.

Nëse dikush ka nevojë për sqarime shtesë, atëherë na shkruani në e-mail (info@atomi-ks.org) ose na kontaktoni në telefon (045 460 320) gjatë ditëve të punës (e hënë - e premte) gjatë orarit të punës prej orës 10:00-15:00. Normalisht, ata që dëshirojnë takim me ne, mund të na kontaktojnë në telefon (045 460 320) dhe të caktojnë termin për të ardhur në zyrën tonë në Prishtinë.


Instituti ATOMI
Prishtinë, më
12 korrik 2017

P.S.:

Kandidatët që e kanë kaluar fazën e parë, por nuk kanë hyrë në testin e dytë (pavarësisht se ju kemi dhënë mundësi së paku dy herë për të hyrë në testim), nuk do të kenë mundësi testimi gjatë këtij cikli. Përjashtim nga ky rregull do të jenë vetëm kandidatët jashtë Kosovës dhe ata kandidatë që me kohë na kanë informuar se e kanë të pamundur të marrin pjesë në testimin e dytë në datat e caktuara nga ne. Të tillët do t’i kontaktojmë së shpejti përmes telefonit.

REZULTATET E FAZËS SË PARË TË TESTIMIT DHE ORARI I TESTIMIT PËR FAZËN E DYTË

REZULTATET E FAZËS SË PARË TË TESTIMIT DHE ORARI I TESTIMIT PËR FAZËN E DYTËAshtu siç janë informuar të gjithë kandidatët me rastin e hyrjes në testim, të gjithë ata që kanë arritur 115 pikë (e më shumë) në testin e parë përzgjidhen për të vazhduar në fazën e dytë të testimit (seleksionimit). Bazuar në kriterin e sipërpërmendur, janë përpunuar rezultatet dhe del që 430 kandidatë do të ftohen për fazën e dytë të testimit (seleksionimit).

Ata që kanë kaluar në fazën e dytë të testimit (seleksionimit) dhe të cilët do të marrin pjesë në testimin e dytë, nuk do të kontaktohen as me telefon as përmes e-mailit për t’u informuar rreth detajeve të orarit të testimit të dytë, meqë orari për testin e dytë (dita, data, koha dhe grupi) për secilin kandidat gjendet bashkë me rezultatet e testit të parë.

Prandaj, të gjithë kandidatët që kalojnë në fazën e dytë të testimit (seleksionimit) duhet të vijnë në testimin e dytë sipas orarit të shpallur (ata që mungojnë nuk do të kenë mundësi tjetër për testimin e dytë).

Testimi i dytë për të gjithë këta kandidatë do të mbahet në Prishtinë, në lokalet e Institutit ATOMI, në objektin e Gjimnazit Matematik, Rr. Tahir Zajmi, Kalabri. Për detajet e adresës shiko ose shkarko hartën në linkun në vijim: www.atomi-ks.org/kontakti .

Në vijim janë tabelat me rezultatet e kandidatëve (klikoni linkun për ta shkarkuar dokumentin):

- Kandidatët që kalojnë në fazën e dytë të testimit + Orari për testimin e dytë (shkarko këtu)

- Kandidatët që nuk kalojnë në fazën e dytë të testimit (shkarko këtu)SQARIME SHTESË

Të gjithë ata që e kanë harruar kodin e tyre duhet të thërrasin në telefon (045 460 320) gjatë ditëve të punës (e hënë - e premte) gjatë orarit të punës prej orës 10:00-15:00. Luteni që ta respektoni këtë orar për telefonata!

Nëse dikush ka nevojë për sqarime shtesë, atëherë na shkruani në e-mail (info@atomi-ks.org) ose na kontaktoni në telefon (045 460 320) gjatë ditëve të punës (e hënë - e premte) gjatë orarit të punës prej orës 10:00-15:00. Normalisht, ata që dëshirojnë takim me ne, mund të na kontaktojnë në telefon (045 460 320) dhe të caktojnë termin për të ardhur në zyrën tonë në Prishtinë.

Instituti ATOMI
Prishtinë, më
27 qershor 2017


P.S.:
Aplikantët që kanë aplikuar, por nuk kanë hyrë në testin e parë (pavarësisht se ju kemi dhënë mundësi së paku dy herë për të hyrë në testim), nuk do të kenë mundësi testimi gjatë këtij cikli. Përjashtim nga ky rregull do të jenë vetëm aplikantët jashtë Kosovës dhe ata aplikantë që për arsye shëndetësore (me dëshmi përkatëse) e kanë pasur të pamundur të marrin pjesë në testimin e parë.


FTESË PËR NOMINIM – APLIKIM


ATOMI zgjatë afatin e aplikimit për inteligjentët

Instituti ATOMI ka pranuar shumë kërkesa nga drejtorë shkollash, mësimdhënës, prindër dhe nxënës për zgjatjen e afatit të aplikimit-nominimit në kuadër të Projektit ATOMI, meqë nuk janë informuar me kohë. Pas konfirmimit të këtij fakti nga disa Drejtori Komunale të Arsimit, Instituti ATOMI ka vendosur që afati i aplikimit-nominimit në kuadër të Projektit ATOMI të zgjatet deri më 15 maj 2017.NJOFTIM

Instituti ATOMI, me përkrahje nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), është duke zbatuar Projektin ATOMI, i cili ka për qëllim identifikimin dhe përkrahjen e personave me inteligjencë të jashtëzakonshme (atomistë).

Ky projekt synon të përfshijë të gjithë nxënësit prej klasës VIII deri XII nga të gjitha shkollat e Kosovës, përkatësisht do t’u ofrojë mundësi të barabarta të gjithë këtyre nxënësve që të aplikojnë apo të nominohen.

Pas procesit të aplikimit, aplikuesit do t’i nënshtrohen një procesi disafazësh të seleksionimit, i cili do të realizohet përmes përdorimit të testeve të standardizuara të inteligjencës, nga i cili do të përzgjidhen nxënësit më të mirë (që e plotësojnë kriterin e përcaktuar nga Instituti ATOMI për të qenë atomist), të cilëve synohet që t’ju ofrohen shërbime dhe aktivitete të ndryshme përkrahëse, si: kurse të avancuara, takime me profesionistë dhe personalitete të shquara, orientim në karrierë dhe këshillim psikologjik, klub të atomistëve për aktivitete të përbashkëta, aktivitete kulturore, sociale, sportive e rekreative, etj..
FTESË PËR NOMINIM – APLIKIM
KUSH MUND TË NOMINOHET APO TË APLIKOJË?

- Të gjithë nxënësit prej klasës VIII deri XII nga të gjitha shkollat e Kosovës (pa dallim race, etnie, gjuhe, gjinie, feje, etj.).NXËNËSIT MUND TË NOMINOHEN NGA:

- Prindërit apo familja

- Mësimdhënësit

- Shoqëria

- Vetë-nominohenSHËRBIME DHE AKTIVITETE PËRKRAHËSE PËR TË PËRZGJEDHURIT:

- Kurse të avancuara – Shkolla+

- Vizita studimore

- Takime me profesionistë dhe personalitete të shquara

- Qasje në literaturë të avancuar

- Orientim në karrierë dhe këshillim psikologjik

- Klubi i atomistëve për aktivitete të përbashkëta

- Aktivitete kulturore, sociale, sportive e rekreative


Shënim:

Të gjitha shërbimet dhe aktivitetet përkrahëse për atomistët ofrohen falas nga Instituti ATOMI. Disa nga këto aktivitete dhe shërbime ofrohen për të gjithë atomistët dhe shfrytëzohen nga të gjithë atomistët e interesuar. Disa ofrohen sipas nevojës dhe kërkesës së atomistëve, ndërsa disa ofrohen sipas mundësive të Institutit ATOMI. Disa nga aktivitetet dhe shërbimet përkrahëse janë të njëhershme, ndërsa disa janë vazhdimisht në dispozicion të atomistëve të interesuar.

Instituti ATOMI ofron maksimumin e shërbimeve dhe aktiviteteve përkrahëse për atomistët në përputhje me burimet që ka në dispozicion ky institut, por jemi të vetëdijshëm se në raport me nevojat reale të atomistëve ne mund të ofrojmë shërbime dhe aktivitete përkrahëse modeste për shkak të mungesës së burimeve financiare, rrjedhimisht edhe profesionale e infrastrukturore, me të cilat ballafaqohet Instituti ATOMI.PËR TË NOMINUAR – APLIKUAR KËRKOHET QË:

Në faqen e internetit të Institutit ATOMI (www.atomi-ks.org) shkarkoni, printoni dhe plotësoni:

- F1. Formularin e nominimit – aplikimit (shkarko këtu)
- F2. Formularin e miratimit të prindit për personat nën 18 vjet (shkarko këtu)


APLIKACIONI I KOMPLETUAR DUHET TË PËRMBAJË KËTO DOKUMENTE:

1. Formularin e plotësuar të nominimit – aplikimit (F1)

2. Formularin e miratimit të prindit për personat nën 18 vjet (F2)

3. Certifikatën e lindjes (kopje) ose kopjen e letërnjoftimit në të dy anët (nëse ka)AFATI I NOMINIMIT – APLIKIMIT:

Afati i nominimit – aplikimit zgjatë deri më 15 maj 2017. Aplikacioni i kompletuar (me të gjitha dokumentet e kërkuara) mund të dërgohet i skanuar në adresën elektronike apliko@atomi-ks.org, apo mund të dorëzohet personalisht ose të dërgohet përmes postës, në një zarf të mbyllur në zyrën e Institutit ATOMI, çdo ditë pune nga ora 10:00 – 16:00, në adresën: Gjimnazi Matematik, Kati III, Rr. Tahir Zajmi, Kalabri, 10 000 Prishtinë, Kosovë.PYETJE APO INFORMATA SHTESË?

Vizitoni faqen e internetit www.atomi-ks.org apo kontaktoni në 045 460 320 ose info@atomi-ks.org.

ME RËNDËSI!!!


- Projekti ATOMI synon identifikimin e personave me inteligjencë të jashtëzakonshme (superiore).

- Këta persona jo domosdoshmërisht janë vetëm nxënësit me sukses të shkëlqyeshëm.

- Këta persona jo domosdoshmërisht janë “yje” në shkollë, meqë mund të jenë edhe persona që nuk bien lehtë në sy.

- Këta persona jo domosdoshmërisht janë të mirë-adaptuar në rrethin e tyre shoqëror, shkollor apo familjar.

- Sa i përket inteligjencës, nuk ka dallime gjinore, prandaj inkurajohen njëjtë edhe meshkujt edhe femrat që të nominohen apo të aplikojnë.

- Sa i përket inteligjencës, nuk ka rëndësi statusi socio-ekonomik i familjes dhe vendbanimi (fshat, qytet), prandaj inkurajohen të gjithë njëjtë që të nominohen apo të aplikojnë.

- Personat që kanë ndonjë vështirësi/pengesë/problem/paaftësi fizike apo shëndetësore aplikojnë njëjtë dhe trajtohen si gjithë të tjerët.

- Projekti ATOMI nuk synon identifikimin e personave që kanë talent apo shkathtësi specifike vetëm në fusha të veçanta (art, muzikë, sport).POZIV ZA NOMINOVANJE – PRIJAVLJIVANJE


OBAVEŠTENJE

Institut ATOMI uz podršku Ministarstva Obrazovanja, Nauke i Teknologije, sprovodi Projekat ATOMI, koji ima za cilj identifikovanje i podršku osoba sa izvanrednom inteligencijom (atomist).

Ovim se projektom teži obuhvatiti svi učenici od VIII do XII razreda svih škola na Kosovu i svim tim učenicima će se obezbediti mogučnost da se nominuju ili da se prijavljuju.

Posle procesa nominovanja-prijavljivanja, nominovani-prijavljeni će se podvrći višefaznom procesu selekcije koji će se ostvariti primenom standardizovanih testova inteligencije, i odabrati najbolji učenici (koji ispunjavaju kriterijume utvrdjene od strane Instituta ATOMI za atomiste) kojima će se nastojati obezbediti usluge i aktivnosti podrške, kao: specializovani kursevi, susreti sa stručnjacima i eminentnim lićnostima, orientacija u karijeri i psihološko savetovanje, klub atomista za zajednićke aktivnosti, kulturne, socijalne, sportske i rekreativne aktivnosti i dr.
POZIV ZA NOMINOVANJE – PRIJAVLJIVANJE
KO MOŽE DA SE NOMINUJE ILI DA SE PRIJAVLJUJE?

- Svi ućenici od VIII do XII razreda svih škola na Kosovu (bez obzira na rasu, etnićku pripadnost, jezik, pol, religiju, i dr.).UČENICI MOGU DA SE NOMINUJU OD STRANE:

- Roditelja ili porodice

- Nastavnika

- Društva

- SamonominujuUSLUGE I AKTIVNOSTI U CILJU PODRŠKE ZA ODABRANE:

- Specializovani kursevi - Škola +

- Studijske posete

- Susreti sa stručnjacima i eminentnim lićnostima

- Pristup savremenoj literaturi

- Orientacija u karijeri i psihološko savetovanje

- Klub atomista za zajednićke aktivnosti

- Kulturne, socijalne, sportske i rekreativne aktivnosti


Napomena:

Sve aktivnosti i usluge u cilju podrške atomistima od strane Instituta ATOMI se nude bezplatno. Neke od tih aktivnosti i usluga se nude svim atomistima i koriste se od strane svih zainteresovanih atomista. Neke od njih se nude po potrebi i na osnovu zahteva atomista, dok neke od tih aktivnosti se nude zavisno od mogućnosti Instituta ATOMI. Pojedine od tih aktivnosti i usluga su jednokratne, povremene, dok su neke od njih stalno na raspolaganju zainteresovanim atomistima.

Institut ATOMI usluge i aktivnosti u cilju podrške atomistima, u okviru izvora sa kojima raspolaže ovaj institut nudi na maksimalnom nivou. Medjutim, svesni smo da, zbog skromnih finansijskih izvora i stim povezanih kadrovski i infrastrukturnih mogućnosti i teškoća sa kojima se suočava Institut ATOMI, aktivnosti i usluge u cilju podrške atomistima u odnosu sa njihovim realnim potrebama, su skromne.ZA NOMINOVANJE-PRIJAVLJIVANJE POTREBNO JE:

Sa web-stranice Instituta ATOMI (www.atomi-ks.org) preuzmite, printujte i popunite:

- F1. Formular za nominovanje – prijavljivanje (klik ovde)
- F2. Formular saglasnosti roditelja za osobe ispod 18 godina (klik ovde)


KOMPLETIRANA PRIJAVA TREBA DA SADRŽI SLEDEĆA DOKUMENTA:

1. Popunjeni formular nominovanja-prijavljivanja (F1)

2. Formular saglasnosti roditelja za osobe ispod 18 godina (F2)

3. Izvod iz knjige rođenih (kopija) ili kopiju obe strane lične karte (ukoliko ima)ROK NOMINOVANJA – PRIJAVLJIVANJA:

Rok nominovanja-prijavljivanja traje mesec dana, od 30 Marta do 15 Maj 2017. Kompletirana prijava (sa svim traženim dokumentima) skenirana može se poslati elektronskom poštom na apliko@atomi-ks.org, ili se može lično ili preko pošte u zatvorenoj koverti dostaviti kancelariji Instituta ATOMI, svakog radnog dana od 10:00 do 16:00 na adresu: Matematička Gimnazija, Sprat III, Ul. Tahir Zajmi, Kalabri, 10 000 Priština, Kosovo.PITANJA ILI DODATNE INFORMACIJE?

Posetite web-stranicu www.atomi-ks.org ili kontaktirajte na tel: 045 460 320 ili info@atomi-ks.org.

VAŽNO!!!


- Projekat ATOMI teži da identifikuje osobe sa izvanrednom inteligencijom.

- Ove osobe nisu obavezno i odlični učenici.

- Ove osobe nisu obavezno „zvezde“ u školi i mogu da budu osobe koje se lako ne primećuju.

- Ove osobe nisu obavezno dobro prilagođene svojoj društvenoj, školskoj i porodičnoj sredini.

- Kad je reč o inteligenciji, nema polnih razlika. Stoga se podjednako ohrabruju i muškarci i žene da se nominuju i prijavljuju.

- Kad je reč o inteligenciji, nema razlika po socialno-ekonomskom statusu porodice i naselju (selo, grad), stoga se svi podjednako ohrabruju da se nominuju i prijavljuju.

- Osobe koje imaju teškoće/ometenost /fizičke ili zdravstvene teškoće, prijavljuju se i tretiraju jednako sa svim drugima.

- Projekat ATOMI ne teži da identifikuje osobe koje poseduju talenat ili spretnost samo za posebne oblasti (umetnost, muzika, sport).ADAY GÖSTERME – BAŞVURU ÇAĞRІSІ


BİLDİRİ

Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MASHT) desteği ile, ATOMİ Enstitüsü olağanüstü zeka sahiplerini (atomistleri) belirlemek ve desteklemeyi amaçlayan ATOMİ Projesini uygulamaktadır.

Bu proje Kosova’daki bütün okulların VIII’inci sınıftan XII’inci sınıfa kadar tüm öğrencileri kapsamayı hedefliyor, diğer bir deyişle tüm öğrencilere aday gösterilmeye ve başvurmaya fırsat sunacaktır.

Başvuru işlemlerinden sonra adaylar, standartlaştırılmış zeka testleri aracılığıyla gerçekleştirilecek ve aralarından en iyi öğrenciler (ATOMİ Enstitüsü tarafından belirlenen kriterlere uygun olan atomcular) seçilecek ve bunlara ilerideki hizmet ve destek faaliyetleri, örneğin: ileri düzeyde kurslar, uzmanlar ve ünlü şahsiyetler ile toplantılar, psikolojik ve kariyer rehberlik ve danışmanlığı, atomcular kulübü ortak faaliyetleri, kültürel, sosyal, spor ve rekreasyon faaliyetleri v.s sağlanacaktır.
ADAY GÖSTERME – BAŞVURU ÇAĞRІSІ
KİM ADAY OLABİLİR VEYA BAŞVURABİLİR?

- Kosova’daki bütün okulların VIII’inci sınıftan XII’inci sınıfa kadar tüm oğrencileri (ırk, etnik, dil, cinsiyet veya dini ayırımı yapmadan).ÖĞRENCİLERİ ADAY GÖSTEREBİLİR:

- Ebeveynleri veya aileleri

- Oğretmenleri

- Arkadaşları

- KendileriSEÇİLENLER İÇİN HİZMET VE DESTEK FAALİYETLERİ:

- İleri düzeyde kurslar – Okul +

- Çalışma ziyaretleri

- Uzmanlar ve ünlü şahsiyetler ile toplantılar

- Güncellenmiş ve ileri düzeyde literature erişim

- Psikolojik ve kariyer rehberlik ve danısmanlığı

- Atomcular kulübü ortak faaliyetleri

- Kültürel, sosyal, spor ve rekreasyon faaliyetleri


Not:

Atomcular için tüm hizmetler ve etkinliker ATOMİ Enstitüsü tarafından ücretsiz olarak sunulmaktadır. Hizmetlerin ve etkinliklerin bir bölümü tüm atomculara sunulur ve onlar tarafından kullanılır. Faaliyetlerin bir bölumü talep ve ihtiyaca göre sunulur, ve diğer kalanı ise ATOMİ Enstitüsü olanaklarına dayanarak sunulur. Bazı destek hizmetleri ve faaliyetler bir kere sunulur iken, diğerleri ise ilgilenen atomculara sürekli olarak mevcuttur.

ATOMİ Enstitüsü kaynak ve olanakları içinde atomculara maksimum hizmet ve destek faaliyetleri sunar, ancak atomcularin gerçek ihtiyaçlarına kıyasen, enstitümüzün mali kaynak yetersizliği ve dolayısıyla profesiyonel ve altyapı kısıtlamalarıyla karşılaştığından dolayı, mütevazi hizmet ve destek faaliyetleri sunmakta olduğumuzun farkındayız.ADAY GÖSTERMEK-BAŞVURMAK İÇİN:

ATOMİ Enstitüsü web-sitesiden (www.atomi-ks.org) indir ve basılı formu doldur:

- F1. Aday başvuru formunu (indir burda)
- F2. Ebeveyn onay formunu 18 yaşın altında olanlar için (indir burda)


TAMAMLANMΙŞ BAŞVURU AŞAĞΙDAKI BELGELERİ İÇERMELİDİR:

1. Doldurulmuş aday formu (F1)

2. Ebeveyn onay formu 18 yaşın altında olanlar için (F2)

3. Doğum belgesi (kopya) veya kimlik belgesinin iki taraflı kopyesi (eğer varsa)ADAY GÖSTERME – BAŞVURU TARİHİ:

Aday gösterme-başvuru süresi, 30 Mart’an 15 May 2017 tarihine kadardır. Tamamlanmış başvurular (tüm gerekli belgeler ile birlikte) scan edilerek elektronik postasıyla apliko@atomi-ks.org gönderilebiler veya bir kapalı zarf içinde şahsen veya posta aracılığıyla, hafta içi her gün saat 10:00 ‘dan 16:00’ya kadar, ATOMİ Enstitüsü: Matematik Lisesi, Kat III, Cade Tahir Zajmi, Kalabri, 10 000 Priştine, Kosova adresine teslim edilmesi gerekir.SORULAR VEYA EK BİLGİLER İÇİN?

www.atomi-ks.org web-sitesini ziyaret edin, 045 460 320 numarasından veya info@atomi-ks.org bize ulaşabilirsin.

ÖNEMLİ!!!


- ATOMİ Projesi olağanüstü zeka sahiplerini belirlemeği/tespit etmeği amaçlıyor.

- Bu kişilerin pek iyili oğrenciler olmaları şart değil.

- Bu kişilerin okulda “yıldız” olmaları şart değil, aynı zamanda kolayca göze batmayan kişiler olabilir.

- Bu kişilerin sosyal, aile veya okul çevrelerine iyi adapte olmuş kişiler olmaları şart değil.

- Zeka bakımından cinsiyet farklılığı yoktur, bu nedenle erkekler ve kadınlar aynı şekilde aday gösterilmeye veya başvurmaya teşvik edilir.

- Zeka bakımından ailenin sosyo-ekonomik durumu ve ailenin yaşadığı yer (köy, şehir) önemli değildir, bu nedenle herkes aynı şekilde aday gösterilmeye veya başvurmaya teşvik edilir.

- Herkangi bir bedensel zorluğu/engeliliği/özürlülüğü veya sağlık sorunu olan kişiler aynı şekilde aday gösterilmeye veya başvurmaya teşvik edilir.

- ATOMİ Projesi yanlızca belirli alanlarda (sanat, müzik, sport) yeteneğe/becerilere sahip olan kişileri belirlemeği /tespit etmeği amaçlamaz.