Instituti ATOMI autorizohet për organizimin e garës ndërkombëtare të matematikës “Kangaroo”


Instituti ATOMI ka aplikuar që Kosova të bëhet anëtare e “Asociacionit Kangourou Sans Frontières (AKSF)”, i cili merret me organizimin e garës më të popullarizuar në botë për fushën e matematikës “Kangaroo”. Bordi i AKSF-së e ka miratuar kërkesën e Institutit ATOMI dhe tashmë Kosova ka marrë statusin e kandidatit për anëtarësim në AKSF.

Bazuar në vendimin e AKSF-së, Instituti ATOMI është autorizuar për organizimin e garës së matematikës “Kangaroo” në Kosovë për vitin 2017, nën mbikëqyrjen e Presidentit të AKSF-së. Organizimi i suksesshëm i kësaj gare në vitin e parë nën mbikëqyrje nga AKSF i siguron ATOMI-t dhe Kosovës anëtarësim të plotë si anëtare me të drejta të plota në AKSF, ku janë të anëtarësuara më shumë se 70 vende të ndryshme të botës të përfaqësuara nga organizatat respektive të autorizuara nga AKSF.

Gara “Kangaroo” përbëhet nga një test i matematikës për të gjithë nxënësit e arsimit parauniversitar (sipas moshave). Gara “Kangaroo” organizohet në të njëjtën ditë në mbarë botën dhe në të marrin pjesë për çdo vit rreth 6 milionë nxënës nga mbi 70 shtete të ndryshme të botës. Të interesuarit për më shumë detaje mund ta vizitojnë faqen zyrtare të AKSF-së në internet: www.aksf.org.

Duke filluar nga viti 2017 Instituti ATOMI do ta organizojë për çdo vit garën e matematikës “Kangaroo” edhe në Kosovë, në mënyrë që përmes këtij aktiviteti të promovohet matematika dhe rëndësia e saj në Kosovë. Gjithashtu, Instituti ATOMI do të përdorë garën e matematikës “Kangaroo” për të identifikuar talentet e rinj në fushën e matematikës në Kosovë, në mënyrë që të ofrojë aktivitete dhe shërbime të ndryshme përkrahëse për këto talente në funksion të zhvillimit dhe avancimit maksimal të talentit, njohurisë dhe kompetencës së tyre në fushën e matematikës. Të gjithë të interesuarit për të marrë pjesë në garën e matematikës “Kangaroo” në Kosovë (që do të mbahet në mars 2017) do të informohen me kohë nga Instituti ATOMI.

Instituti ATOMI e konsideron këtë një arritje të rëndësishme për Kosovën dhe mbetet me shpresë se do ta ketë bashkëpunimin dhe përkrahjen e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), Drejtorive Komunale të Arsimit (DKA) dhe të gjitha shkollave të Kosovës për një organizim sa më të mirë dhe për pjesëmarrje sa më masive të nxënësve në garën e matematikës “Kangaroo”.Instituti ATOMI,
Prishtinë, më
24 nëntor 2016