REZULTATET E FAZËS SË PARË TË TESTIMIT NË KUADËR TË PROJEKTIT ATOMI


REZULTATET E FAZËS SË PARË TË TESTIMIT DHE ORARI I TESTIMIT PËR FAZËN E DYTËAshtu siç janë informuar të gjithë kandidatët me rastin e hyrjes në testimin e parë, të gjithë ata që kanë arritur më pak se 120 pikë në testin e parë nuk kualifikohen për fazat e mëtutjeshme të testimit. Të gjithë ata që kanë arritur 120 deri 140 pikë në testin e parë përzgjidhen për të vazhduar në fazën e dytë të testimit (seleksionimit). Ndërsa të gjithë ata që kanë arritur 145 pikë në testin e parë kualifikohen për fazën e tretë të testimit (seleksionimit).

Ata që kanë kaluar në fazën e dytë të testimit (seleksionimit) dhe të cilët do të marrin pjesë në testimin e dytë, nuk do të kontaktohen as me telefon as përmes e-mailit për t’u informuar rreth detajeve të orarit të testimit të dytë, meqë orari për testin e dytë (vendi, dita, data, koha dhe grupi) për secilin kandidat gjendet bashkë me rezultatet e testit të parë.

Prandaj, të gjithë kandidatët që kalojnë në fazën e dytë të testimit (seleksionimit) duhet të vijnë në testimin e dytë sipas orarit të shpallur (ata që mungojnë nuk do të kenë mundësi tjetër për testimin e dytë).

Testimi i dytë për të gjithë këta kandidatë do të mbahet në Prishtinë, në lokalet e Institutit ATOMI, në objektin e Gjimnazit Matematik, Rr. Tahir Zajmi, Nr. 65, Kalabri. Për detajet e adresës shiko ose shkarko hartën në linkun në vijim: www.atomi-ks.org/kontakti.

Kandidatët që kanë kaluar në fazën e tretë të testimit (seleksionimit) do të kontaktohen përmes telefonit (personal apo të prindit) së paku 3 ditë para mbajtjes së testimit të tretë dhe do të informohet për detajet e testimit (dita, data dhe koha e testimit). Testimi i tretë do të mbahet në Prishtinë, në lokalet e Institutit ATOMI. Meqë testimi i tretë është testim individual, faza e tretë e testimit do të zgjasë prej muajit mars deri në muajin qershor 2019.

Në vijim janë tabelat me rezultatet e kandidatëve (klikoni linkun për ta shkarkuar dokumentin):

- Kandidatët që nuk kalojnë në fazën e dytë të testimit (shkarko këtu)

- Kandidatët që kalojnë në fazën e dytë të testimit + Orari për testimin e dytë (shkarko këtu)

- Kandidatët që kalojnë në fazën e tretë të testimit (shkarko këtu)SQARIME SHTESË

Të gjithë ata që e kanë harruar kodin e tyre duhet të thërrasin në telefon (045 460 320) gjatë ditëve të punës (e hënë - e premte) gjatë orarit të punës prej orës 10:00-15:00. Luteni që ta respektoni këtë orar për telefonata!

Nëse dikush ka nevojë për sqarime shtesë, atëherë na shkruani në e-mail ([email protected]) ose na kontaktoni në telefon (045 460 320) gjatë ditëve të punës (e hënë - e premte) gjatë orarit të punës prej orës 10:00-15:00. Normalisht, ata që dëshirojnë takim me ne, mund të na kontaktojnë në telefon (045 460 320) dhe të caktojnë termin për të ardhur në zyrën tonë në Prishtinë.

Instituti ATOMI
Prishtinë, më
1 mars 2019


P.S.:
Aplikantët që kanë aplikuar, por nuk kanë hyrë në testin e parë (pavarësisht se ju kemi dhënë mundësi së paku dy herë për të hyrë në testim), nuk do të kenë mundësi testimi gjatë këtij cikli. Përjashtim nga ky rregull do të jenë vetëm aplikantët jashtë Kosovës dhe ata aplikantë që për arsye shëndetësore (me dëshmi përkatëse) e kanë pasur të pamundur të marrin pjesë në testimin e parë.